Θέσεις Εργασίας

Η Human Factor ζητά να καλύψει τις παρακάτω κενές Θέσεις Εργασίας

ΤίτλοςΠεριοχή 

B2B Product Manager (PM_0618)ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑB2B Product Manager
Financial Analyst (FA_0718)ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑFinancial  Analyst
In-Store Logistics Manager (ILM_0718)ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑIn-Store Logistics Manager
Regulatory Compliance Officer (RCO_0618)ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑRegulatory Compliance Officer
Store Department manager (SDM_0618)ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑStore Department manager
Store Department manager_Larissa (SDML_0618)ΕΛΛΑΔΑ/ ΛΑΡΙΣΑStore Department manager_Larissa
Store Department manager_Patras (SDMP_0618)ΕΛΛΑΔΑ/ ΠΑΤΡΑStore Department manager_Patras
Store Department manager_Thessaloniki (SDMT_0816)ΕΛΛΑΔΑ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗStore Department manager_Thessaloniki
Supply Chain Exports Administrator (SCEA_0618)ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑSupply Chain Exports Administrator
System Engineer (SYSEN_0618)ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑSystem Engineer
Χειριστής Γραμμής Παραγωγής (ΧΓΠ_0718)ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑΧειριστής Γραμμής Παραγωγής

Αποστολή Βιογραφικού


Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος βάση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων παρακαλώ στείλτε το αίτημά σας στη διεύθυνση dpo@humanfactor.gr